Нека градим #ЗАЕДНО | Let's create #TOGETHER

Нека градим #ЗАЕДНО!

Мил, услужлив и общителен; истински съпричастен към каузата; усмихнат и отговорен; организиран; активен; жертвоготовен... „Няма човек, който да съвместява всички тези качества“, ще кажат някои… Но него не просто го има, той ежедневно отделя от свободното си време, работи мотивирано, макар и безвъзмездно, като черпи вдъхновение от съмишленици, с които #ЗАЕДНО градят светове, разказват истории, строят мостове между вековете... Той е доброволецът на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата.
Виждаш го навсякъде – да разнася месечната културна програма по кварталите, да развежда чуждестранните гости на града ни, посреща те на входа на някой бар или те забавлява по време на събитие. Възхищаваш му се, учудваш се на хъса и енергията му и се питаш как да бъдеш като него...
И така идваш на среща четвъртък от 18.00 ч. в сградата на Пловдив 2019 (на адрес: ул. „Екзарх Йосиф“ 16), ставаш част от семейството на доброволците и започваш да си полезен на града си. Научаваш важни факти за проекта Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и се присъедниняваш към един от ярките организаторски екипи, където няма поколенческа граница, а водещи са инициативността и усещането за принадлежност към  общността, за съпричастност към идеята: #ЗАЕДНО.
Оставяме те сам да напишеш края на своята доброволческа история. Само ще ти припомним, че ти си талантлив, неповторим и це́нен и заслужаваш това преживяване, наситено с нови запознанства, личностно развитие и дълготрайни спомени. И да не забравим за най-голямана награда на доброволеца – той преодолява себе си, излиза от зоната си на комфорт и получава печата на заедността – жертвата.
Вярваме в теб и в твоята „добра воля“ и те очакваме на следващата среща на доброволците. За повече информация виж: http://plovdiv2019.blogspot.com/p/join-us-volunteers-programme-one-of.html.
Бъди промяната! Стани доброволец! Нека градим #ЗАЕДНО!
Анастасия Кехайова


Let’s create #TOGETHER!

Kind, helpful and communicative; devoted to the cause; positive and reliable; organized; active; selfless… “There is no such man in the world”, somebody might say… But not only does he exist, but he also spends his free time daily to support the cause, he is motivated to work, despite being unpaid, he is constantly inspired by one’s fellow companions so that #TOGETHER they create worlds, tell stories and build up bridges between the centuries. He is the volunteer of Plovdiv 2019 – European Capital of Culture.
You see him everywhere – distributing the monthly program of Plovdiv 2019, showing foreign guests around town, meeting you at the entrance of some bar or entertaining you during an event. You admire his willingness and energy and wonder how you can be like him…
And then you reach the point when you visit a weekly volunteer meeting on Thursday at 6.00 pm at the building of Plovdiv 2019 (16 Ekzarh Iosif St), become part of the big volunteer family and start contributing to the well-being of your town. You learn new and interesting facts about Plovdiv 2019 and join one of our special organization teams, where there is no generation gap and all you need is initiative and sense of belonging to the community and the #TOGETHER idea.
The end of the story we leave to you, however, we would like to remind you that you are a talented, unique and valued person and you owe it to yourself to have these experiences of making new acquaintances, develop your skills, everlasting memories and, of course, the biggest reward of the volunteer – overcoming oneself, getting out of one’s comfort zone and perceiving the most notable feature of togetherness – sacrifice.   

We believe in you and your willingness to be this person. We are looking forward to welcoming you on our next weekly volunteer meeting. For more information please visit our website:
Be the difference! Become a volunteer! Let’s create #TOGETHER!
Anastacia Kehayova

Comments