Как доброволчеството промени живота ми? | How did volunteering change my life?

Как доброволчеството промени живота ми?

Преди няколко години реших, че е време да започна да търся начини за запознанство с нови хора и да се социализирам, защото макар и да съм интроверт откачам, ако трябва да седя вкъщи за много дълго време. За щастие открих решение много бързо – е, всъщност решението откри мен. Моето приключение като доброволец започна.


Да стана доброволец е едно от най-добрите решения, които съм взимала досега. Имах нужда да стана по-уверена и да престана да съм толкова срамежлива и работата като доброволец наистина ми помогна с това. В началото ми беше малко трудно да изляза от комфортната си зона, но щом веднъж успях да го направя всичко започна да се нарежда.
Повярвайте ми, да си доброволец е един от най-лесните и забавни начини да се запознаеш с нови хора, да посетиш нови места и да откриеш нови неща за себе си. На Откриващата церемония на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата през януари осъзнах, че ми харесва да помагам зад кулисите – нещо, което дори не съм си мислела, че ще искам да правя. Така нареченият Бекстейдж за мен беше онова място, където някой те кара да разнасяш тежки неща наляво-надясно и евентуално можеш да видиш някоя известна личност и да се снимате заедно. Всъщност изобщо не беше така. Въпреки че през цялото време бяхме под напрежение, надявайки се нищо да не се обърка, си мисля, че притеснението просто направи цялото изживяване още по-хубаво – в крайна сметка, ако не е интересно, какъв е смисълът?

Ивет Иванова

How did volunteering change my life?


A couple of years ago I decided that I should start looking for ways to meet new people and socialize because even though I am an introvert, I freak out if I stay at home for too long. Fortunately, I found a solution pretty quickly - well, actually the solution found me. My adventure as a volunteer began.

Becoming a volunteer is one of the best decisions I have made in my life so far. I needed to become more confident and get rid of my shyness and working as a volunteer really helped me out with that. In the beginning, it was a bit hard to get out of my comfort zone but once I did everything started sorting out.
Believe me, being a volunteer is one of the easiest and funniest ways to meet new people, visit new places and discover new things about yourself. At the Opening ceremony for Plovdiv 2019 – European Capital of Culture in January, I realized that I like helping at the Backstage - something I had never even thought I would want to do. The Backstage for me was this place where somebody tells you to move heavy things around and eventually, you may see somebody famous and take a photo with them. It was not like that at all. Even though we were under pressure most of the time, hoping that nothing would go wrong, I think the worrying just made the experience even better - after all, if it's not interesting, what's the point?

Ivet Ivanova

Comments