Language café и силата на думите | Language Café and the Power of Words

Language café и силата на думите

Image may contain: 4 peopleЩом животът е кратък, тогава защо правим толкова много неща, които не харесваме? Може ли и трябва ли да бъде променена човешката природа? Как ще изглежда икономиката на развитите държави след 100 години? По тези и още много други екзистенциални, ежедневни и дори неудобни въпроси на разнообразни езици си поговориха гостите Language Café – събитие, организирано ежемесечно от локалната секция на JCI в Пловдив и компания Telus International. Винаги радващо и ярко е и присъствието на доброволците от Пловдив 2019, които винаги намират неподправен начин да занимаят и забавляват участниците в културната програма на града ни.


Последното издание на Language Café на 27 март в бар Gingertale ни пренесе в Англия, Испания, Италия, германия, Русия, Украйна и още къде ли не. Интернационалната вечер премина под мотото „Питай и получи въпрос“. От Пловдив 2019 се бяха погрижили бързо да разчупят ледовете – още на входа всеки получаваше отличителен знак на езиците, които говори, и въпроси – зелени, жълти и червени, със заветната цел в края на вечерта да е събрал най-много точки, т. е. да е отговорил на най-много въпроси. Градусите на своеобразната езикова работилница покачиха червените неудобни въпроси, но които пък носеха най-много точки на борещите се за голямата награда от организаторите.


Предизвикателството вдъхнови не един полиглот – 50, 100 и 183 точки (на победителя) бяха събрали в края на играта някои от гостите. Специално за нас един от най-добрите комуникатори на вечерта – Стефано Кортелаци от Италия, сподели отговора си на въпроса: „Каква е целта на живота Ви?“:


„Бих искал да бъда посланик на силата на думите. Смятам, че днес, макар и да имаме бърз и лесен достъп до лексическото значение на думите, ние се плъзгаме по повърхността на буквите им, забравяйки за дълбоката им символна знаковост. Ако поне веднъж в живота си успея да покажа на света, че естетиката на думите променя светове и обръща сърца, значи съм изпълнил мисията си!“


Очакваме Ви на следващото издание на Language café! Нека градим #ЗАЕДНО!

Анастасия Кехайова
Language Café and the Power of Words

Image may contain: 4 people
If life is so short, then why do we spend it doing so many things we don’t like? Can and should human nature be changed? What would the economics of wealthy countries look like in 100 years? These and many other existential, trivial and not so comfortable questions were discussed in numerous languages during the Language Café – an event organized monthly by JCI Plovdiv and Telus International – The Feel Good Company. The evening wouldn’t be as entertaining without the special presence of the Plovdiv 2019 volunteers.


The last edition of Language Café on the 27th of March at bar Gingertale loosened the tongues of its guests in so many ways – English, Spanish, Italian, German, Russian, Ukrainian… The international party slogan of the night was: “Ask and answer”. The volunteers provided the quests with quick ice breakers – green, yellow and red questions that brought a certain amount of points so that people would be motivated to get top scores by communicating. The trickiest part of the language workshop were the red questions – private as they might be, they brought the highest points and guaranteed a credible chance of getting the winner’s prize.


The challenge inspired the gathered language-lovers – 50, 100 and even 183 (the winner’s total score) were some of the results at the end of the evening. On the best communicators of the night – Stefano Cortelazzi from Italy, wished to share with us his view regarding the question: “What is the goal of your life?”:


My goal is to become an ambassador of the power of words. I think nowadays, despite the great amount of rapid and easy ways for finding the lexical meaning of words, people tend to stick more to the surface of letters, forgetting that underneath there is a whole new symbolic content that needs to be taken into consideration and grasped. If I can show at least once in my life to people that changing the way they speak will reflect directly in changing their minds and perspectives, my life mission will be accomplished.


Don’t miss the next edition of Language Café! Let’s create #TOGETHER!

Anastacia Kehayova


Comments