Как разбрах за доброволческата програма на “Пловдив 2019” и защо искам да бъдa част от нея? | How I found out about the Plovdiv 2019 Volunteer Program and why I wanted to be part of it?

Как разбрах за доброволческата програма на “Пловдив 2019” и защо искам да бъдa част от нея?

Стоя на дивана завита с любимото си меко одеяло, пълна купа с чипс, поредната празна опаковка шоколад и дистанционно в ръка. Идилия. Да, може би е така за човек без капка свободно време, забързано ежедневие и куп проблеми, но за млад деен човек като мен това е поредният ден на бездействие, който колкото е приятен, толкова е и непоносим. И така изпаднала в кръговрата на любимия си сериал прекарвам цялата си почивка в стоене на дивана. И от това имам нужда, но все пак бих се чувствала много по-полезна и удоволетворена от себе си, ако се занимавах с нещо смислено.

Ето тук се появява близка моя приятелка, изпаднала в същата тази дупка на бездействието, която беше разбрала за доброволческата програма на “Пловдив 2019”. Разбирайки за нея, бях мигновено заинтересувано и на бърза ръка в едно междучасие попълних бланката за включване в доброволчеството.

И така, попълнена декларация, приятно интервю, забавна и интересна първа среща с групата и ето ме тук, пишейки тази статия. Решението ми да се включа в програмата е едно от най-добрите, които съм взимала. Пълна съм с ентусиазъм и искам да направя, колкото се може повече за любимия си град Пловдив. Възможността да се включвам в едни прекрасни и благородни инициативи ме прави щастлива да бъда част от доброволците на европейската ни столица на културата. С нетърпение очаквам първите си задачи и смятам, че това ще бъде едно незабравимо приключение!


А ако и вие се намирате в същия кръговрат на бездействието и искате да излезете от него, включете се към нашия екип! ;)

                                                                                                                              Елисавета Фиданова

How I found out about the Plovdiv 2019 Volunteer Program and why I wanted to be part of it?

I’m on my sofa wrapped up in my favorite soft blanket, with a bowl full of chips, an empty chocolate wrapper and a remote in my hand. Idyll? Yes, maybe.. maybe it’s like that for a person without any free time, hectic everyday life and a pile of problems. However, for a young active person like myself, this is just an abnormal day for me - doing nothing. It is as nice as it is unbearable. So I'm trapped watching my favorite series over and over and I spend all my free time sitting on the sofa. Of course I need this kind of rest but after all, I would feel way more useful and satisfied with myself, if I was doing something meaningful.
This is when a close friend of mine, trapped in the same loop of doing nothing, appears. She found out about the volunteer program of “Plovdiv 2019”. As I begin to understand what it was about, I was hooked right away and filled out the application form during one of my breaks at school.

After I sent in my application, I had a pleasant interview and a fun and interesting first meeting with the volunteers. Now I’m here, writing this article. My decision to participate in this project is one of the best I have ever made. I’m very enthusiastic and want to do as much as I can for my favorite city: Plovdiv. The opportunity to participate in such wonderful initiatives makes me happy to be part of the volunteers' team of our European Capital of Culture. I can’t wait to receive my first tasks and I think that it will be an unforgettable adventure!

If you are in the same circle of doing nothing and want to get out of it, then you are more than welcome to join our team! ;)
Elisaveta Fidanova


Comments