На 3 метра от президента на Германия Франк-Валтер Щайнмайер | Three metres away from the president of Germany Frank-Walter Steinmeier

На 3 метра от президента на Германия Франк-Валтер Щайнмайер

На 5-ти април 2019 година се състоя визитата на бундеспрезидента Франк-Валтер Щайнмайер в Пловдив. Към 12 часа по обяд той пристигна заедно с охраната си пред Община Пловдив. Фотографите, в това число и аз, бяхме завардили пред сградата. След посещението в Общината започна пешеходната му разходка из нашия град. Ние бяхме неотлъчно с него - вървяхме, разглеждахме, дори чувахме какво му разказва кметът Тотев и как му превеждаше преводачката.

Охраната се състоеше от германци и българи. Ние буквално се сливахме с тях. Не съм вярвала, че съществува толкова достъпен държавен глава. Независимо от факта, че в ръцете на бундеспрезидента не е съсредоточена властта, Щайнмайер си оставаше президент на Федерална република Германия. Излъчваше спокойствие и смирение. Сякаш плуваше в свои води в родния Пловдив.


Делегацията спря за снимки на няколко възлови локации в града - надписа #together (мото на Пловдив – Европейска столица на културата 2019), Римския стадион, Античния театър и др. Безспорно най-фрапиращото място се оказа Римският стадион. В момента там има временна изложба с фрагменти от Берлинската стена.


Това се случи на президента на Германия. И вероятно в тези слова е разковничето... Щайнмайер плуваше в свои води в родния за мен Пловдив!


Радина Русева
Three metres away from the president of Germany Frank-Walter Steinmeier

On the 5th of April 2019 was the visit of the Federal President Frank-Walter Steinmeier in Plovdiv. He arrived at 12pm with his security at the Municipality of Plovdiv. The photographers, myself included, were already waiting in front of the building. After his visit to the Municipality, his walking tour of our town began. We were right beside him – strolling, looking around, even overhearing what the mayor Totev was saying to him and how his translator was translating it.

The security was comprised of Germans and Bulgarians. We were literally blending in with them. I had never believed that there can be such an approachable country leader. Even though the power doesn’t lie in the president’s hands, Steinmeier still remains the president of the Federal Republic of Germany. He exuded calmness and humility. It was as he was swimming in his own waters in our hometown Plovdiv.

The delegation stopped for photos at some prominent locations in the town – the sign #together (the motto of Plovdiv – European capital of culture 2019), the Roman stadium, the Roman theatre, etc. Unarguably, it turned out that the most striking place was the Roman stadium. At the moment there is a temporary exhibition of fragments from the Berlin wall.

This is what happened to the president of Germany. And probably in these words is the answer... Steinmeier was swimming in his own waters in my birth town Plovdiv!

Radina Ruseva

Comments