Откриващото събитие: През погледа на един доброволец | The Opening Ceremony: Through the eye of a volunteer

Откриващото събитие: През погледа на един доброволецИзбрах да видя откриващото събитие за „Пловдив 2019 – Европейска столица на културата“ като доброволец. Това е моят начин в свободното си време да подкрепя тази чудесна инициатива, от която ние публиката на Пловдив и региона ще имаме привилегията да изживеем. Не предполагах, че това ще ми даде възможност да усетя събитието от още няколко гледни точки - чуждестранните гости, които придружавах, останалите доброволци, с които бяхме в екип и организаторите, които носеха основната отговорност.Знам и още веднъж се уверих, че зад събитие от 3 дни (11-13 Януари 2019) стои много месеци труд и подготовка, усилия в координацията и стрес по време на събитието на служителите от "Пловдив2019".

Чуждестранните гости, които придружавахме, бяха посрещнати спокойно. Имаха работна програма, която следяха и изпълниха с интерес, защото на тях също им предстои да организират и носят титлата „Европейска столица на културата“ в своите държави. Техния интерес и въпроси бяха многообразни и разнопосочни. Наред с отговорите, които получаваха от колегите си организатори от Пловдив, те имаха възможността да чуят, сверят и усетят настроението на жителите на града, чрез доброволците. (техните семейства и приятели също ни подкрепяха по време на изложбата, концерта на Матера брас бенд …., разходката по Главната )

От гостите получихме благодарности за гостоприемството, възхищение за това, че толкава много хора от града са привлечени да помагат за откриването, но това, което те със сигурност ще занесат у дома е усмивките на момичетата и момчетата от Пловдив, които въпреки мразовития ден, контролните в училище и сесията в университета, с гордост разказваха за своя град, без притеснение споделяха личното си мнение и с увереността хора, живели само в обединена Европа водеха диалог с представителите на другите Европейски столици на културата(защото говореха превъзходно всички езици ☺). Това е заслуга на техните семейства, това е заслуга на техните учители, това е заслуга на Пловдив, града в който живеят! Това заслужаваше да се види!

Тези млади хора се включиха в откриващото събитие ДОБРОВОЛНО!

Носейки отличителния бадж „ДОБРОВОЛЕЦ“ ние се чувствахме част от една общност, хора които работят заЕДНО # - ПЛОВДИВ, култура, България, Европа.

Имаше радост, съпричастност, напрежение и взаимопомощ, адреналин.

Само мащабни събития могат да съберат в едно такава палитра от чувства и преживявания.Искам и вярвам, че това е само началото…….

- Таня Маринова, eдин от менторите на доброволци от Отдел „Посрещане на гости“

Изказваме нашето задоволство от работата с координатори „ДОБРОВОЛЦИ“ Ками Клифтън и Франц Кадири!

Фондация „Пловдив2019“, чрез откриващото събитие положи много усилия и направи видими усилията стотици граждани на Пловдив - ДОБРОВОЛЦИТЕ, които обичат своя град и искат да бъдат част от ДОБРАТА промяна в него ЗАЕДНО#

Следва ЕДНА МАЛКА част от поздравите и мненията, УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА, които споделихме в нашата група след събитието в понеделник.

The Opening Ceremony: Through the eye of a volunteer

I chose to see the opening ceremony of Plovdiv 2019 - European Capital of Culture as a volunteer. This is my own personal way to use my free time and support this amazing initiative in which we, the people of Plovdiv and the region, are privileged to take part. I never expected that volunteering would give me the opportunity to see the opening ceremony through so many different perspectives. I could experience everything through the eyes of our foreign guests, the volunteers from my team and from the perspective of the very responsible organizers. 


I am absolutely sure that behind those three days of events ( from the 11th to the 13th of January 2019) stay months of effort, hard work, coordination of volunteers by the organizers from Plovdiv 2019 and also the stressful moments from the ceremony itself. 


Our guests from the ECoC family were greeted successfully and were offered a special program to follow on their stay. Their interest was broad and they had all different kinds of questions. Along with the answers from their colleagues- the organizers from Plovdiv 2019, the guests could hear the opinions of Plovdiv citizens through the volunteers (whose families and friends also helped us with the tobacco exhibition, the Matera Bras Band concert and the city tour). 


In the end, we received a huge “Thank you” from our guests for our hospitality, and admiration for the number of people who were helping for the opening ceremony. Moreover, they will surely remember and bring home the smiles of the volunteers- girls and boys, who toured them around the town, sharing stories and opinions while they still had classes, exams and needed to stay outside on such cold days. These young people, confident members of the European Union spoke to our ECoC family guests with no worries, perfectly using all languages. 


All this has been achieved not only by their families and teachers but also through their hometown- Plovdiv. All this was worth seeing! These young people participated in their own will. They wore badges, saying “VOLUNTEER”, they worked #together for Plovdiv, for culture, for Bulgaria and Europe. 


Throughout these days there was happiness, empathy, pressure, mutual help, adrenaline… Only events of this size can create such a colourful emotional palette. 


The foundation of Plovdiv 2019 showed their own and the volunteers' hard work and efforts. They showed us how many people want to work #together and become part of a change for the better, a change for Plovdiv. 

I want to believe that this is only the beginning!

- Tanya Marinova, volunteer and mentor of “Meet and Greet” group


Comments