Да станеш "Пловдивчанка" | Becoming A "Plovdiva"


Да станеш "Пловдивчанка"

Аз съм Фрея, на 23 години, от Германия. Учих Литература и история на изкуството във Франкфурт, като през юни миналата година завърших бакалавърска програма за изкуства. За завършването си написах сравнение между " Алиса в страната на чудесата" от Луис Карол и "Коралайн" от Нийл Гейман от психоаналитична гледна точка. По време на образованието си открих страстта си към теченията на реализма и натурализма, както и към модерното изкуство.

Ще бъда доброволец в Пловдив за следващите 6 месеца. Аз съм доброволец към немския Гьоте институт и бях причислена към доброволците от отдел Маркетинг за Пловдив 2019. Щастлива съм, че имам възможността да съм тук, точно в годината, в която Пловдив е Европейска столица на културата.

Пристигнах в България за първи път преди две седмици. Оттогава вече имам чувството, че съм взела правилното решение- да бъда доброволец в Пловдив. Хората ми предлагат помощ, където и да отида, а дори и ми казват да им се обаждам по всяко време на денонощието. Това вече е напъло различно преживяване за моята опитваща се да бъде независима и неангажираща другите природа. Същевременно, много ми помага да се чувствам добре дошла.

Старият град в Пловдив и Капана определено са отличителни черти. Както и аромата на храна по улиците. След като съм била в Рим и Атина, тук също ми харесва как античните разкопки са на показ.

Вълнувам се за предстоящите месеци, за това да разширя хоризонтите си, да събера опит, да се срещам с хора, да водя разговори и да посетя възможно най- много места в България. Също така нямам търпение да науча нови неща за себе си и може би най- после да открия скрития си талант.


Becoming a "Plovdiva"

I'm Freya (23) from Germany. I`ve studied Literature and Art History in Frankfurt and finished my BA in June last year. I wrote a comparison of Neil Gaimans Coraline and Lewis Carrolls Alice in Wonderland with a psychoanalytic approach. During my studies I developed a new passion for the realist and naturalist epoche, as well as contemporary art.

I'll be a volunteer in Plovdiv for the next 6 month. I`m a volunteer for the German Goethe-Institut and found my desk as an intern for the marketing team at Plovdiv 2019. I'm happy about the opportunity to be in town just in time for the actual year of Plovdiv being a European Capital of Culture.

I arrived in Bulgaria for the first time, 2 weeks ago. Since then, I already feel like I made the right decision to volunteer in Plovdiv. People offer me help wherever I go, telling me to call them day and night. This already has been a new experience for my German-try-to-be-independent-and-no-bother-to-others-self, but also helps in feeling welcome.

The old town of Plovdiv and certainly Kapana are obvious highlights. As well as the smell of food in the streets. And having been to Athens and Rome, I like how the antiquities are at least as visible here.

I'm excited for the next months, expanding my horizons, gaining work experience, meeting people, having conversations and visit as many places in Bulgaria as I can. I`m also excited to learn new things about myself, maybe I will finally find my secret talent. 

Comments