Доброволец на месеца юли | Volunteer of the Month July

Volunteer of the Month
About Akis:
 • Age: 14 years
 • Place of birth: Plovdiv
 • Zodiac Sign: Capricorn
 • Favorite Movie: Jigsaw
 • Favorite Song: Shape of You – Ed Sheeran
 • Motto: 2 turtles are slower than 1 turtle’


Akis Pandis (14) has been selected as volunteer of the month July for the Plovdiv 2019 foundation. He has actively participated in over 21 events during July. Since Akis is the first elected volunteer of the month, we are asking him some questions about himself.

Why do you think you’ve been chosen to become volunteer of the month?
I love volunteering. In the last month I have volunteered so much, but I’m not doing it for money. I’m doing it for practice, for experience, which can help me in the future.

Why do you like volunteering?
Because I’m meeting new people, making friendships, and also, I’m practicing my language skills.

How does it feel to be the first volunteer of the month?
It’s amazing! I hope the next month will be me again!

What has been your best volunteer experience so far?
For me the best experience so far has been meeting all the other volunteers but also meeting the organizers of the projects and working with them. It has been a pleasure so far and I hope I will be able to continue being a volunteer for Plovdiv 2019 for a long time

What has been the best event you have volunteered for?
That was Lieu d’Être”.  All of the people were awesome, they were treating me like part of them. They were friendly and with sense of humor, which made my volunteering there awesome!

What were your tasks?
They were different. From welcoming people to moving things, putting stage parts together, decorating the area for the event days and other.

Do you have any advise to share with your fellow volunteers
I think that more volunteering means more experience. You are meeting new people. You are making friendships for the future. You can practice skills and languages. I recommend volunteering at more events to everyone!

Доброволец на месеца

За Акис:
 • Възраст: 14 години
 • Роден в: Пловдив
 • Зодия: Козирог
 • Любим филм: Jigsaw
 • Любима песен: Shape of You – Ed Sheeran
 • Мото: 2 костенурки са по-бавни от 1 костенурка


Акис Пандис (14 г.) беше избран за доброволец на месец Юли от фондация Пловдив 2019. Той активно участва като доброволец в над 21 събития за месеца. Тъй като Акис е първият избран с тази титла, ние решихме да му зададем няколко въпроса за него самия.

Защо мислиш, че точно ти беше избран за доброволец на месеца?
Обичам доброволстването. В последния месец съм доброволствал на много събития, като не очаквам възнаграждение. Това го правя за личностно развитие, за един опит, който може да ми помогне в бъдеще.

Защо обичаш да доброволстваш?
Защото се запознавам с нови хора, създавам приятелства и практикувам чуждите си езици.

Какво е чувството да си първият доброволец на месеца?
Невероятно! Надявам се следващия месец пак да съм аз!

Кое беше най-доброто ти преживяване до сега?
Запознах се с много приятни и дружелюбни доброволци, както и с организаторите на проектите, като имах възможността да работя с тях. Надявам се да имам възможността да доброволствам в Пловдив 2019 още дълго време.

Кое беше любимото ти събитие, на което си бил доброволец?
Това беше Lieu d’Être. Всички там бяха невероятни, възприемаха ме като част от екипа. Бяха много дружелюбни и с чувство за хумор, което направи доброволстването ми там невероятно!

Какви ти бяха задачите като доброволец на това събитие?
Бяха най-различни, от посрещане на хора до местене на неща, сглобяване и разглобяване на сцени, подготвяне на обстановката за дните на представлението и много други.

Какъв съвет можеш да дадеш на другите доброволци?
Мисля, че колкото повече доброволстваш, толкова повече се развиваш. Запознаваш се с много хора. Създаваш приятелства за в бъдеще. Можеш да практикуваш умения и езици. Бих препоръчал доброволстването на повече събития на всички!
От името на целия екип на Пловдив - Европейска столица на културата 2019, искаме да изкажем най-сърдечни благодарности на Акис за усиления труд и позитивната нагласа! / From everyone at the Plovdiv - European Capital of Culture 2019 Foundation, thank you, Akis, for all your hard work and your positive influence! 
Comments