Представянето на новия ни стажант - Сара | The introduction to our new intern - Sara


Аз съм Сара (18) от Италия. Наскоро завърших бизнес техническа гимназия в Кунео. През октомври вероятно ще се запиша в университет „Турина“, но все още трябва да направя избор между биомедицинско инженерство и медицина. 

Благодарение на проект, организиран от моето училище, ще имам прекрасната възможност да остана тук в Пловдив за следващите 3 месеца до октомври и ще участвам в обмен във Фондация “Пловдив 2019” като доброволец. Мисля, че да съм тук в една от европейските столици на културата и да работя на място, на което всички събития са създадени, е един чудесен опит за мен. Вече съм била член на подобно събитие като това - миналата година посетих Марсилия (Франция) за месец стаж.

Пристигнах тук в Пловдив само преди седмица и всъщност това е първият ми път в България. Чувствам се добре в този град, всички са усмихнати и се държат мило с мен. Дори самият град е красив, когато се разхождаш из него можеш да почувстваш историята му и красивия смес от различни култури. Вече посетих стария град и квартала Капана и намерих тези места за наистина интересни.

За щастие дори имах възможността да отида на опера в Античния театър, което намерих за великолепно. Обстановката беше близо до магическа!

Развълнувана съм за предстоящите месеци, през които ще мога да науча повече за този град и българската култура. Надявам се също да придобия опит, да стана по-независима, да се запозная с нови хора и да открия нови неща, тъй като се намирам за много любознателен човек.

През свободното си време обичам да слушам музика, да излизам с приятелите ми, да бъда аниматор в моя местен енорийски младежки клуб и да си играя с деца, да чета, харесвам градинарството и да гледам телевизионни сериали.I’m Sara (18) from Italy. I have just graduated from a business technical high school in Cuneo. In October I’ll probably start the University in Turin but I still have to choose between biomedical engineering and medicine.

Thanks to a project of my school I will have the great opportunity to stay here in Plovdiv for the next 3 months until October and I’ll do an internship at the Plovdiv 2019 Foundation as a volunteer. I
think it will be a wonderful experience to be here in one of the European Capitals of Culture and to work there where all the events are created. I’ve already done an experience similar to this one, last year I was in Marseille (France) for a month for an internship.

I’ve arrived here in Plovdiv only last week and it’s my first time in Bulgaria. I’m feeling well in this city. Here everyone is smiling and very nice to me. Even the city is very beautiful, when you walk in the streets you can feel its history and its colorful mix of cultures. I've already been to the Old City or to Kapana and I found these places really interesting.

Fortunately, I have already been able to attend an opera in the Ancient Roman Theater and it was magnificent, the atmosphere was almost magical!

I am excited about these coming months during which I can learn more about this city and the Bulgarian culture. I also hope to gain experience, to become more independent, to meet new people and discover new things, also because I am a very curious person.

During my free time, I like to listening to music, hanging out with my friends, being an animator at my local parish youth club and playing with children, reading, gardening and watching TV series.

Comments