За новото значение на израза "Егати бахъра, майна" | The new meaning of the phrase „Egati bahura, maina“
ЗА НОВОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗРАЗА „ЕГАТИ БАХЪРА, МАЙНА“

Пловдив е изпълнен с талантливи млади хора, които не само развиват себе си, а й ни помагат да докажем, че призванието ни за Европейска столица на културата за 2019 изобщо не е случайно. Вестници, списания, телевизия – медиите се стараят да ни държат в течение за успехите на младежта, но аз днес ви пиша тази публикация в блога, за да ви покажа още една група отдадени на интересите си личности, за които сигурно не знаете.

Тази статия е посветена на едно много готино събитие - състезанието по дебати „Бахър Open“. Сега е супер момент да ви кажа, че то е организирано изцяло от ученици на  пловдивски гимназии и е най-голямото независимо състезание провеждано досега в България. Тук си представете звука на много аплодисменти, защото трудът на тези хора не заслужава нищо по-малко.
Както вече споменах, състезанието е продукт изцяло на работата на ученици, а именно Алек Бъчваров, Петър Солаков и Крис Вънекова, всички от 11. клас .
Първото издание на националното състезание по дебати „Бахър Open“ се проведе на 1-2-3 март (макар да не беше такъв бахър, колкото предвидено) в Английската (или ЕГ „Пловдив“ ако сте фен на формалностите), като участниците и съдиите надминаваха 100. Самите дебати бяха на разнообразни теми, засягащи история, политика, ежедневие и още много. Състезанието имаше дори и собствен merch, състоящ се от тениски; дизайнът е оригинален, изготвен специално за събитието от Крис Вънекова.

Жанин Ал-Шаргаби от Плевен по време на полуфинала

Обратната връзка от събитието непременно е позитивна. Ето откъс от коментара на Тодор Рогошев - главен съдия, студент в ПУ:
Може би най-много от всичко ми направиха впечатление участниците. … Приемаха темите като предизвикателство и даваха най-доброто от себе си. … Освен всичко останало много ми хареса енергията с която всички участници се бяха заредили. Те не бяха дошли само да се състезават, а искрено да се забавляват и това се виждаше и от речите им и от отношението им към съдиите и другите участници извън кръговете. …

Мотивацията и енергията на всички замесени определено дават едно ново значение на любимия на пловдивчани израз „Егати бахъра, майна“.

Но това не е краят на нашата история. Скоро предстои второто издание на състезанието, носещо името „Айляк Open“. За тези, които се интересуват, има инфо на страницата „Клуб по дебати – Пловдив“ във фейсбук. 

Антония Георгиева

The new meaning of the phrase „Egati bahura, maina“

Plovdiv is a town filled with young creative individuals that not only develop themselves but also help us show that our position as European capital of culture for 2019 is by no means a fortuity. Newspapers, magazines, television – the media does keep us up with young people’s success, but I’m writing you this blog post today to introduce you to another group of dedicated individuals that you may not be familiar with.
This article is dedicated to one very cool event – the debates competition Bahur Open. Now’s a great time for me to tell you that it’s organized by students from the local high schools only. Until this day it’s also the biggest independent Bulgarian debates competition. A round of applause for the hard work everyone involved put in!

As I’ve already mentioned, Bahur Open is a product of students’ work – Alek Bachvarov, Petar Solakov and Chris Vanekova, all 11th graders.

The first round took place in EDS Plovdiv 1-3 March 2019. The competitors and judges were counting over 100 and the debate topics themselves were pretty interesting and diverse – history, politics, lifestyle and so on.  The competition even had its own T-Shirt merchandise, specially designed by Chris Vanekova.

The feedback was expectedly positive. Here’s an insight of a comment left by Todor Rogoshev (main judge, a student at Plovdiv University):
I was probably most impressed with the participants themselves. … They took the topics as a challenge and gave their all. … Apart from everything else I really liked their energy. They weren’t here just to participate, but to have fun. You could see it from their speeches and their attitude towards the judges and everyone else.
The motivation and energy that everyone involved showed definitely give a whole new meaning to our favorite local saying: „Egati bahura, maina. 

That’s not the end of our story though. A second round of the competition is upon us. This time it’s called Ailyak Open. For those that are interested – you can find more info on the Plovdiv debates club Facebook page.


Antonia Georgieva

Comments