Азбуката това сме Ние | The Alphabet that's Us

Азбуката това сме Ние


Езикът,  в своята цялост, винаги е бил от специално значение за човека. Словото е инструмент в ръката на твореца, управника и дори на най-обикновения човек, дори на детето. А родната реч – „омайна и сладка“ – е това, което определя националната ни идентичност. Какво се случва, обаче, когато си далеч от отечеството и възможността да чуваш и говориш на български, почти изчезне? Как запазваш у себе си родното, националното самочувствие и спомена за дома?

На въпроса получаваме отговор от Асоциацията на българските училища в чужбина и техния проект - „Азбуката- това сме ние“. Деца и тийнейджъри от 10 училища в Европа, Азия, Африка, Австралия и Америка, са представили българката писменост, като изобразили с телата си буквите от азбуката.


Фотографиите им, преливащи от усмивки и наситени с гордост, бяха събрани на изложба в културната ни столица – Пловдив. На 23-ти май – в историческия музей, а на 24-ти – в Мол Марково тепе, 30-те пана бяха придружени от презентация на проекта и работилничка за най- малките. Те, с искрена радост и желание, оцветяваха букви от стари български ръкописи, а по случай празника получиха по награда за усърдието си.


Изложбата ще се състои отново на 1-ви юни в Мол Марково Тепе от 15.00 до 17.00 часа, заедно с детската работилничка, но дори сега – след празничния ден, трябва да възродим любовта към нашата писменост и българското. Да се гордеем с тях и да ги славим, като учениците далеч от родния край, и да им се радваме искрено дори като най - малките деца.
                                                                                                                        
                                                                                                                        Преслава Джонджорова


The Alphabet that's Us

Language in its essence has always been of special importance to our society. It is one of the greatest tools and also weapons that a human can have at their disposal, no matter if it is in the hand of an artist, a governor or an ordinary person. The mother tongue, fascinating and charming, is what defines our national identity. But what happens when you are far away from your fatherland and you do not have the chance to listen to or talk in bulgarian?  How could you save your nationality and the remembrance of your home?


The question is answered by the Association of the Bulgarian schools abroad with their project – “ the alphabet –that’s us”. Children and teenagers  from 10 schools in Europe, Asia, Africa, Australia and America have represented the Bulgarian alphabet by recreating it with their bodies.


Their photos, full of smiles and pride, were shown on the exhibition in the European Capital of Culture – Plovdiv. On the 23rd of May, they were in the Historical museum and on the 24th – in Mall Markovo Tepe. Except the 30 pictures there were also a presentation of the project and a workshop for the kids. They were painting their favourite printed bulgarian letters with pleasure.


The exhibition is taking place again on the 1st of June in Mall Markovo Tepe from 15.00 to 17.00pm with its workshop for children. However, even now, after the end of the awesome day, we all have to be hungry for knowledge like when we were once and to not forget who we are. 
    
We have to admire our language like those students abroad and to celebrate the alphabet with the pure joy of the kids.                                                                                                                                         
                                                                                                                               Preslava Djondjorova


Comments