От Испания до Пловдив: Първи Впечатления | From Spain to Plovdiv: First Impressions


От Испания до Пловдив: Първи Впечатления


Аз съм Нестор (26) от Испания. Учил съм за начален учител в Логроньо (Ла Риоха). Сега следвам фотография в училището по изкуства в Уеска (Агагон). Работил съм като помощник-учител с деца имигранти, учител по испански на чужденци, о пер, сервитьор и екскурзовод.

В момента стажувам в Пловдив във Фондация Пловдив 2019, което е идеалната възможност да натрупам опит и да помогна на една от Европейските столици на културата.

Правя снимки на различни събития, представления, концерти, изложби и т.н. Мисля, че това е идеалното място за един Еразъм ученик, защото тук има толкова много неща за правене, а също така и страхотна атмосфера.

Тук съм от две седмици и ще остана до юни месец, но вече се чувствам много удобно в този прекрасен град. Също така се и опитвам да опозная българската култура като се срещам с нови хора, опитвам традиционни български ястия, посещавам важни места и т.н. Опитвам се да живея за момента и да уловя всекидневието с камерата си.


Обичам фотографията, преподаването, природата, животните и гастрономията. Ценител съм на малките неща като например хубавото кафе, разговорите с нови хора или дори една прегръдка, но моята страст е пътуването, всяко място има същност и всяко едно преживяване в живота пазя в сърцето си.  
                                                                                                                                               

 From Spain to Plovdiv: First Impressions 


I’m Néstor (26) from Spain. I have studied the degree of Primary School Teaching in Logrono (La Rioja). Now I’m studying Photography in the School of Art in Huesca (Aragón). I have worked as a support teacher for immigrant children, Spanish teacher for foreign people, AuPair, a waiter and a tour guide.

I’m doing my traineeship in Plovdiv with the Plovdiv 2019 foundation, so it’s the perfect opportunity to gain experience and help one of the European Capitals of Culture.

I take photos of events, performances, concerts, exhibitions and so on. I think this is a perfect  place for an Erasmus student because there are so many things to do and there’s a good youth atmosphere.

I’ve been here for 2 weeks now and I will stay until June, but I already feel so comfortable in this lovely town. I also try to get to know the Bulgarian culture, so I always try to meet new people, taste typical Bulgarian dishes, go important places and so on. I try to live in the moment and capture daily life with my camera.

I love photography, teaching, nature, animals and gastronomy. I appreciate little things such as good coffee, a conversation with new people or even a hug, but my passion is travelling, every place has an essence and every experience I lived in is in my heart.
                                                                                                                                      

Comments