Айляк парад | Ailyak Parade

Айляк парад

Хора от различни възрасти взеха участие в таз годишното издание на „Айляк парад“, тази събота (04.05), в Пловдив. Шествието премина по Главната улица на града, на която бе вдъхнат живот като от приказките – с костюми, маски, големи кукли и театрален грим.
Основна тема на авторските произведения, в които бяха пременени дефилиращите, бе "АЙЛЯК-а" като жизнена философия; "АЙЛЯК-а"  през различните погледи на участниците.
Преди организирането на парада, като част от проекта*, са реализирани поредица от отворени работилници за изработване на карнавалните маски и костюми, с които хората се включиха в парада.
Погледите на публиката бе прикована към шествието, включващо актьори  на кокили, рибки и жабки, азиатски маски, огромни птици и коне; а представителите на  карнавал Габрово „МАСКИ ГОРЕ!“ се включиха с макети Слънце, Луна и Огън, като поканиха пловдивчани да посетят тяхното шоу в родния им град на 18 май.


Тук бе и гостът от Англия Андрю Ким, който плени сърцата на зрителите с уникалните си танци на кокили, движейки се заедно със своята испанска „сеньора“.

Дефилето на участниците, завърши на площад „Стефан Стамболов“; последваха снимки и приятна музика на живо, за забавление на всички присъстващи.

За финал публиката бе поканена  да се включи и в оригинална игра – минаване през препятствия, промушвайки се кой както може, през изработената специално за това инсталация.
*АЙЛЯК ПАРАД е проект на Фондация “ЖАР театър-изкуство-култура”, който се осъществява в партньорство с НЧ “Възраждане’1983” - Пловдив, НЧ “Младост’1983” - Пловдив, НЧ “П.Р.Славейков’1908” - Пловдив, НЧ “Назъм Хикмет’1922” - Пловдив и НЧ “Н. Вапцаров’1928” - Пловдив както и международните партньори: HANDMADE PARADE, Великобритания и STALKER TEATRO, Италия. Проектът е част от културната програма на Пловдив – ЕСК 2019.


Текст и снимки: Ангелина Янева

Ailyak Parade

People of all ages took part in this year's Ailyak Parade this Saturday (04.05) in Plovdiv. The parade crossed the entire main street and gave life to the city centre by making it look like something from a fairytale - with costumes, masks, enormous puppets and dramatic makeup.

The main topic of the art pieces, in to which people had turned themselves, was the AILYAK as an existential philosophy; the AILYAK thought the participants' perspective.
Before the actual parade, as a part of the project*, a number of open workshops were organized for people to make the masks and costumes for the event.

The viewers' attention was pinned to the parade, which included actors on stilts, fish and frogs, Asian masks, huge birds and horses; There were also members of the Gabrovo car naval "MASKS UP!" who participated with sculptures of the Sun, Moon and Fire and invited the Plovdiv citizens to visit their show in Gabrovo on 18th May .

A guest from England was Andrew Kim, who amused everyone with his amazing dancing on stilts, moving along with his Spanish Señora.


The walk of the participants finished on Stefan Stambolov square and was followed by photos being taken, nice live music and fun for everyone who was there

For the closing of the event, the viewers were invited to become a part of an unusual game - going through different challenges by passing through a specially designed installation.


*AILYAK PARADE is a project by "JAR Theater and art-culture" Foundation, which was made possible with the support of НЧ “Възраждане’1983” - Пловдив, НЧ “Младост’1983” - Пловдив, НЧ “П.Р.Славейков’1908” - Пловдив, НЧ “Назъм Хикмет’1922” - Пловдив и НЧ “Н. Вапцаров’1928” - Пловдив as well as the international partners HANDMADE PARADE, England and STALKER THEATRO, Italy. The project is a part of the cultural programme of Plovdiv- European Capital of culture 2019


Text and photos: Angelina Yaneva

Comments