Защо избрах да бъда доброволец? | Why did I choose to be a volunteer?

С настъпването на новата 2019 като всеки човек си казах, че тази година трябва да бъде различна. Все пак нова година-ново аз, нали това казват всички. Година, в която да бъда по-отговорна, на прага на моите дългоочаквани 18 години: да пътувам, да снимам, да чета, да срещна нови хора, да се забавлявам и най-вече да се докосна до нещо ново, до нещо непознато, от което да се уча и да се стремя да постигам. Исках да съм на място, в което да покажа качествата си и да бъда полезна с каквото мога… защото не ви ли е писнало от хора, които живеят с нагласата да се оплакват, не виждайки заобикалящия ги свят, изпълнен с толкова много възможности за нещо по-добро и красиво? Не ви ли се иска да правите нещо, което носи смисъл и за вас, и околните, а имате желанието да бъдете част от промяната?

И ето, че пиша тази статия точно, защото и аз искам да бъда тази, която променя, твори и помага, бъдейки една по-добра версия на самата себе си. Реших да се включа в Доброволческата програма към ЕСК за 2019, защото знаех, че ще сблъскам с възможността да бъда полезна и в същото време да се уча на нови неща. Горда от факта, че български град е избран за първи път да бъде столица на културата, подбуди желанието ми да бъда част от организацията на различните събития. Да усетя духа на хората, награбили се със задача да създадат нещо за обществото във всички сфери на изкуството. Искам да се запозная с други млади българи, а и чужденци със същия стремеж да помагат и променят. Да надграждам знанията си чрез проектите и  запознанствата. Да се забавлявам и да създам незабравими моменти, изпълнени с положителни емоции.

И сега се обръщам към всички млади хора, които търсят непознатото. Бъдете вие промяната, която искате да видите в света. Усмихвайте се  и прегръщайте по-често, творете, помагайте с каквото можете, развивайте интересите си, учете се и бъдете добри.

-Жаклин Добрева


With the beginning of the new 2019, I said to myself that this year should be different. New year - new me. At least that's what everybody says, right? A year in which I would be more responsible at the doorstep of my long-awaited 18 years. A year in which I can travel more, take photos, meet new people, have fun, and especially be part of something new, something unknown from which I can learn from and strive to achieve. I wanted to be part of a volunteer group where I can show my qualities and be useful with whatever I can… because aren’t you tired of people who prefer to live their lives complaining instead of seeing the beauty and opportunities that this world gives us? Don’t you want to do something that is important to you and the others and thus be part of the change?

And here I am, writing this article, precisely because I also want to be the one who changes, creates, helps and is a better version of myself. So, I decided to join the Volunteer Program of the European Capital of Culture for 2019 because I knew I would have the chance to be of help while I learn new things. I am proud of the fact that the first Bulgarian city chosen as a capital of culture has encouraged me to be part of the organisation and take part in different events in Plovdiv. I am glad to be able to feel and see the spirit of the people who have grabbed onto the opportunity to create something for the others in all areas of art. I want to meet other young Bulgarians and foreigners, with the same ambition for help and change. I want to gain knowledge through projects and establish new friendships; to have fun and experience loads of unforgettable moments filled with positive emotions.

That being said, I address all young people, who are seeking the unknown, to become the change that they want to see in the world. Smile and hug more often, create, help with whatever you can, develop your interests, learn and be kind.

That being said, I address all young people, who are seeking the unknown, to become the change that they want to see in the world. Smile and hug more often, create, help with whatever you can, develop your interests, learn and be kind.

Jaklin DobrevaComments