Откриващ уикенд: през погледа на доброволеца | Opening Weekend: A Volunteers' PerspectiveThe Stories of our Volunteers:

За мен бе едно страхотно изживяване , наситено с много емоции , страхотни моменти и забавни случки . Радвам се , че бях част от този невероятен екип и мога гордо да заявя , че направих доста приятелства както с екипа , така и с гостуващите от Матера .
Смятам , че такива събития могат да ни обогатят и да научим много интересни неща , за които дори не сме и подозирали. 

Ще съм щастлива да взема участие в още мероприятия свързани с развитието на нашия красив и античен град - P div“

For me, this was an incredible experience full with lots of emotions, unforgettable moments, and funny stories. I’m glad that I was part of this amazing team and I can proudly say that I made quite a lot of friends with both the team and the guests from Matera. I truly believe that such events can enrich us in so many ways and we can learn a lot of interesting things that we couldn’t even imagine until that very moment. I’ll be happy if I take part in more events related to the development of our beautiful and ancient city.
- Виктория Кадиева 


Лично за мен деня и случилите се през него неща ще оставят страхотна следа в моя живот. През целия ден се наслаждавах на хора, който са дошли специално за откриването. Да не всеки ще каже това, винаги ще има хора, които не са доволни от абсолютно нищо,но за нас доброволците , които вложихме усилен труд и любов,раздавахме се за всяка вложена задача, защото не правим това за нас самите,а за града в който живеем и за хората в него!!!

Personally, for me, the day and the things that happened will leave a great trace in my life. Throughout the whole day I enjoyed people who came specifically for the ceremony. Unfortunately, not everyone will say this; there will always be people who won’t be satisfied no matter what. We, the volunteers, the ones that put in hard work and love, that embraced every given task, we didn’t do it for ourselves, but for the city in which we live and for the people in it!
- Ради Кънев

За пръв път бях доброволец в дните около откриващито събитие за Пловдив 2019 - Европейска столица на културата. Бях страшно развълнувана, защото се надявах да науча повече за хората и това как да им помагам. Знаех, че ще се запозная с поне още някой, който иска да постигне промяна без друг да го кара да прави нещо. И наистина- видях, че има толкова много хора, готови да отделят време и енергия в името на другите, на една кауза, колкото никога не съм мислела, че ще срещна. Разбрах, че не е важно какво точно правиш. Важно е да знаеш защо го правиш. Да знаеш, че всяка малка помощ си заслужава, че всяка мила дума се запомня, и че това да си всеотдаен и готов да се отзовеш е трудно и страшно безценно. Научих, че има още хора, на които им пука. Още хора, на които не им е все едно какво ще стане с Пловдив, с България. Имаше препятствия и трудни ситуации, но се чувствам ужасно мотивирана да продължа напред и да помагам. Заедно, с всички останали, които искат промяна, но не само се оплакват, а са готови да действат! "

I was volunteering for the first time during the days around the Opening event for Plovdiv 2019 - European Capital of Culture. I was thrillingly excited because I was hoping to learn more about the people and how to help them. I knew I was going to meet at least one who wanted to make a change willingly. Indeed, I saw that there are so many people ready to spend time and energy in the name of others, for a cause I never thought I would find. I realized it was not important what exactly you were doing but it was important to know why you were doing it. To understand that every little help is worthwhile, that every kind of word is memorable, and that being dedicated and willing to respond is difficult and admirably valuable. I learned that there are more people that care; hundreds and thousands of people interested in what will happen to Plovdiv, to Bulgaria. There were obstacles and difficult situations but I feel incredibly motivated to go forward and help. Together, with everyone who wants a change and is ready to act!
- Бояна Костадинова

Този уикенд ще го помня дълго. Изпълнени с безброй красиви и зареждащи моменти, тези три дни сложиха началото на годината на древния и вечен Пловдив като Европейска столица на културата, на пловдивчаните,или както обичам да ги наричам "аристократите". За мен беше голямо удоволствие да съм част от това събитие, да се запозная с невероятни хора и да заобичам града си още повече...

I will always remember that weekend! The past three days were filled with countless fascinating and refreshing moments that marked the beginning of the year of the ancient and eternal Plovdiv as the European Capital of Culture. It was also a celebration for all its citizens, or as I like to call them, the “aristocrats”.  For me, it was a great pleasure to be part of this event, to meet such amazing people and to feel the love for my PLOVEdiv even more…
- Елена Иванова


Откриването на Пловдив като европейска столица на културата за мен беше невероятно вълнуващо изживяване! Срещнах се с много хора, които имаха желанието #заедно  да направят този откриваш уикенд незабравим за гостите и жителите на Пловдив. Разбрахме, че когато се обединим, сме по-силни! Горда съм, че бях част от това уникално събитие!
- Пенка Маринова

“The opening ceremony of Plovdiv- European Capital of Culture was an amazing and exciting event. I met many people who wanted to work #together and make this opening weekend unforgettable for the guests and citizens of Plovdiv. I learned that when we work together we are stronger. I am proud that I was part of this outstanding event!”
- Penka Marinova

Comments