Как разбрах че мога да бъда доброволец за Пловдив 2019! | How I found out that I can volunteer for Plovdiv 2019!

Как разбрах за проекта доброволци Пловдив 2019 доста по-късно отколкото би ми се искало.Все пак по-добре късно отколкото никога.:
И така един ден полузаспала дочух госпожата ми по български да говори за Пловдив 2019 и че можем да се включим с доброволческа дейност.Разбира се никой дори не я чу, но аз я засипах с въпроси като за целия клас.Разбрах, че всеки петък има срещи и навих сестра ми да отидем.Направи ми впечатление колко яки и отворени са хората.Също осъзнах колко много работа всъщност трябва да се свърши и че се разчита на всеки един активен доброволец.Бях супер навита понеже обичам града си и се записах за интервю.То не отне много време като се има предвид, че едва ли не очаквах разпит от полицията.След това помогнах на една от стажантките като преведох един пост от английски на български и си продължих с живота докато не дойде време за следващата среща.Е тук вече осъзнах, че съм дошла късно.Имаше толкова нова информация за мен, че дори не можех да си формирам въпросите.За щастие интервюто на сестра ми предстои и съм и записала една камара въпроси, които да пита.Супер много искам да помогна, но не знам с какво.Има толкова МНОГО списъци.Сигурна съм, че ще ми се избистри до Януари (дано стане бързичко).Знам, че не съм единствената нова и затова призовавам всички доброволци, които са малко объркани или не знаят как да помогнат да не се отказват.Най-важното е да задавате въпросите си.Имаме нужда от вас!
- Angelina Kostadinova

English Version: 

How I found out about the project volunteers Plovdiv 2019 a lot later than I would initially like. After all it's better to do it later than never.
So one day half-asleep I heard my Bulgarian teacher talking about Plovdiv 2019 and that we can participate by volunteering.Of course no one really heard her but I asked her questions worth for the whole class. She told me that there are meetings every Friday and I talked my sister into coming with me. I liked how the people were so cool and open. I also came to the conclusion that there's so much work to be done and that they count on every active volunteer. I was really pumped so I signed for an interview.It didn't take too long (keep in mind that I was expecting a police interrogation or something).

After that I helped a trainee by translating a post from English to Bulgarian and then I just continued living my life, until the next meeting. There I realized that I came a little bit late. There was so much new information to me that I couldn't even form my questions. For my relief my sister's interview is next week so I wrote down lots of questions for her to ask. I really want to help but I don't know with what.There are so MANY lists and stuff that you can participate in. I'm sure that everything will be more clear to me until next month.I know I'm not the only one that's new so if you are a little confused or you don't know how to help do not give up. The most important thing is that you ask questions when you are not sure about something. We need you!
- Angelina Kostadinova
Comments