Доброволец на месец Септември | Volunteer of the Month September


Доброволец на месеца

За Тодор
 • Възраст: 22
 • Родно място: Пловдив 
 • Зодия: Стрелец
 • Любим филм: Всемогъщият Брус/Пияният майстор
 • Любима песен: Smash mouth, all-star (песента на Шрек)
 • Мото: Дай всичко от себе си или си ходи да спиш.


Защо според теб си избран да бъдеш доброволец на месеца?             
Заради високата ми активност през месеца.

Защо харесваш доброволчеството?
Предпочитам да използвам свободното си време да правя нещо добро, вместо да го губя. Също така е безплатен фитнес :д

Какво е чувството да бъдеш доброволец на месеца?
Чувството е страхотно настина. Ще се разхождам по центъра с короната на главата :Д

Какво е твоето най-хубаво доброволческо преживяване наскоро?                                                   
Имайки възможност да прекарвам толкова много време с хора от Япония в последните ми няколко проекта.

Кое е най-доброто събитие, на което си бил доброволец? Какви бяха задачите ти?                      
Това бяха концертите на японския детски хор. Помагах им главно с навигация, преводи и хамалогия. Бяха невероятно добри.

Имаш ли някакви съвети към останалите доброволци?                        
Доброволчеството е супер, правете го повече. Дава ви уникален опит, създават се връзки и е забавно.

От името на целия екип на Пловдив - Европейска столица на културата 2019, искаме да изкажем най-сърдечни благодарности на Тодор за усиления труд и позитивната нагласа!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volunteer of the Month

About Todor
 • Age: 22
 • Place of birth: Plovdiv
 • Zodiac Sign: Sagittarius
 • Favorite Movie: Bruce almighty /Drunken master
 • Favorite Song: Smash mouth, all-star (aka The Shrek song)
 • Motto: Go hard or go home.


Why do you think you’ve been chosen to become volunteer of the month?
Because of my high activity during the month.

Why do you like volunteering?
I prefer using my free time doing something good instead of wasting it. Also its  free fitness :D

How does it feel to be the volunteer of the month?
Pretty nice not going to lie I’m going to be walking around the city center with that crown proudly :D

What has been your best volunteer experience so far?
Having the opportunity to spend so much time with people from Japan on my last few projects.

What has been the best event you have volunteered for?
What were your tasks?
It was the Japanese children choir concerts .I was helping mainly them with translation navigation and manual labor of course :D

Do you have any advice to share with your fellow volunteers?
Volunteering is great, do more. It gives you experience and stuff and its fun.From everyone at the Plovdiv - European Capital of Culture 2019 Foundation, thank you, Todor for all your hard work and your positive influence! Comments