ДА СЕ ПОЧУВСТВА КАТО МЕСТЕН В ПЛОВДИВ С ФОТОГРАФ ВАНЕСА ПОПОВА / GO LOCAL IN PLOVDIV WITH PHOTOGRAPHER VANESA POPOVA


Докато за много хора проектът „Европейска столица на културата“ до голяма степен се свързва с нарастващ брой събития, някои от жители на Пловдив успяха да придобият повече ползи. Едно от най-новите открития за професионален фотограф Ванеса Попова (на снимка) е доброволчеството, което се оказва полезно средство за професионално и културно развитие. Тя участва в над 40 събития на Пловдив 2019. В снимки си Ванеса показа много нови страни на Пловдив. Специално за нашия блог, тя хвърли светлина върху това как да се възползваме от комбинирането както на професионално развитие и благотворителен труд.

Ванеса, като човек, преживял десетки събития през годината, посочи, моля, забележителности и събития, които искаш всички да посетят в Пловдив.
Оказва се, че живеейки вече 20 години в родния си град, не знаех за съществуването на толкова много красиви сгради ... Например, Чифте баня, построена през 16 век, сега е център за съвременно изкуство. Друго мое откритие е евангелиската църква, построена през 1901 г. с червени тухли. Счита се за най-големия по рода си на Балканите. Сградата на Радио Пловдив е поредното ми откритие. Това е първата българска електронна медия, която стана дигитална в края на 90-те години. Относно на мащабните събития в града, трябва да обърнам вниманието на най-голям рок-фестивал в България - Hills of Rock. Xиляди почитателите на рока няколко дни през лятото бяха част от невероятното музикално шоу с разнообразни музикални експерименти, което се проведе под тепетата. Фестивал беше наистина незабравим!
Според теб, какъв е твоят основен принос към проекта Европейска столица на културата?
Искам да повярвам, че някои от моите снимки са накарали хората да научат повече за историята и културата на Пловдив и да създадат свой собствен списък с новооткрити за тях забележителности.
 Мултижанров фестивал НОЩ/ПЛОВДИВ 2019 
привличал многохилядна публика
Кое събитие се оказа най-предизвикателното за вас?
Вероятно това е Нощ Пловдив, чиито снимки са едни от любимите ми. За първи път снимах за Нощта и ми беше много трудно да уловя основните характеристики на събитието, особено когато е толкова тъмно и хората са разпръснати на голяма територия.
Какво ще препоръчаш на хората, които искат да придобият повече ползи от доброволчеството?
Понякога може да е невероятно трудно, затова е изключително важно да си поставите някакви цели, например да се научите как да снимате хора в движение, както направих аз. Освен това е важно да разберете как вашите действия се отразяват положително на други хора. Имайки това предвид, става психологически по-лесно да преследваш доброволчеството. Ползите няма да се забавят. Много е приятно, когато хората се обръщат към мен, предлагайки участие в интересни проекти, след като са видяли някои от моите снимки, публикувани от проекта Европейска столица на културата.

Текст: Татяна Гаркавая
Снимките: Ванеса Попова


GO LOCAL IN PLOVDIV WITH PHOTOGRAPHER VANESA POPOVA
For the Plovdiv photographer Vanesa Popova, volunteering in the project European Capital of Culture has become a useful tool for professional and cultural development. She has captured over 40 events of Plovdiv 2019 and shown in her images many new facets of Plovdiv. This achievement resulted in getting the status of the Volunteer of the month in October.

Vanesa, please, name the key sights you want everyone to see in Plovdiv. 
One of the incredible is Chifte Banya (Old-time Baths) built in the 16th century. Now it is a contemporary art centre. Another my discovery is Evangelical church built in 1901 with red bricks. It is considered the biggest of its kind in the Balkans. The building of Radio Plovdiv is another suggestion. It is the first Bulgarian electronic media that went digital in the 1990s. 
What about the events?
The one that should not be missed is the largest rock-festival in Bulgaria Hills of Rock, an incredible music show with various experiments. 
In your opinion, what is your main contribution to the project European Capital of Culture?
I want to believe that my pictures have made people explore the history and culture of Plovdiv, and create their must-see list.
Which event was the most challenging for you?
Probably, it is my first night photo-session Night Plovdiv. It was very difficult to capture the main features of the event in the dark with people distributed all over a large area.
What would you recommend people who want to get as many benefits from volunteerism as possible?
It is crucial to have certain goals set. For instance, to learn how to shoot movements. One also should understand the influence of the volunteer projects on other people. 
What makes volunteering beneficial for you?
It is very pleasant when people turn to me to offer participation in interesting commercial projects after they have seen some of my pictures taken for the project European Capital of Culture.

Text by Tatyana Garkavaya
Photo by Vanesa Popova

Comments