Доброволец на месец август | Volunteer of the Month August


Доброволец на месеца


За Теодор
 • Възраст: 17 години 
 • Родно място: Пловдив 
 • Зодия: Близнаци 
 • Любим филм: Interstellar 
 • Любима песен: Better in bed- Lu Bach 
 • Мото: “Никога не пропускай възможност да спориш.” 

Теодор (17) е избран за доброволец на месец август. Той е участвал  доброволно  в над 23 събития този месец! За да вдъхновим други доброволци да станат величието, което е Теодор Данчев, му зададохме няколко важни въпроса за неговата работа. 

Защо според теб си избран да бъдеш доброволец на месеца?             
Мисля, че съм избран да бъда доброволец на месеца, защото според мен свърших много работа последните седмици. Освен това бях стажант за фондация "Пловдив 2019", което беше добра възможност за мен.                                                

 Защо харесваш доброволчеството?          
Срещите с нови хора са едно от любимите ми неща и доброволството в "Пловдив 2019" ми дава възможността да помогна на града ми да бъде по-добро място за живеене и посещение.  

Какво е чувството да бъдеш доброволец на месеца?                         
Голяма чест за мен е да ми бъде връчена такава титла

Какво е твоето най-хубаво доброволческо преживяване наскоро?                                
Любимият ми екип е този на доброволците от Посрещане на гости. Там организираме турове и посрещаме посетители от различни държави и интересни култури

Кое е най-доброто събитие, на което си бил доброволец?                      
Най-доброто събитие, на което съм бил доброволец беше Hills of Rock. Беше невероятно, екипът беше страхотен, обстановката също.                                                     

Какви бяха задачите ти?                       
Моите задачи бяха зад кулисите и бяха свързани с комуникиране с всички изпълнители, което беше много вълнуващо

Имаш ли някакви съвети към останалите доброволци?                       
От преживяването ми досега мога да кажа, че е важно да си търпелив с хората, с които работиш, но също така, винаги съобщавай, когато има проблем. Не се страхувай да защитиш позицията си и помни, че работата, която вършиш, е от значение за повече, отколкото си представяш.

От името на целия екип на Пловдив - Европейска столица на културата 2019, искаме да изкажем най-сърдечни благодарности на Теодор за усиления труд и позитивната нагласа!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volunteer of the Month

About Teodor:
 • Age: 17 years
 • Place of birth: Plovdiv
 • Zodiac Sign: Gemini
 • Favorite Movie: Interstellar
 • Favorite Song: Beter in bed – Lu Bach
 • Motto: never miss an opportunity to argue

Тeodor (17) has been selected as volunteer of the month August. He has participated and  volunteered in over 23 events this month! In order to inspire other volunteers to become the greatness that is Teodor Danchev, we asked him some important questions about his work. 

Why do you think you’ve been chosen to become volunteer of the month?
I think I was chosen to be the volunteer of the month because I think I did a lot of work in the previous weeks. I was also doing an internship in the foundation which was a great opportunity for me.

Why do you like volunteering?
Meeting new people is one of my favorite things, and volunteering for Plovdiv 2019 gives me that possibility, as well as to help my city become a better place for living and visiting.

How does it feel to be the volunteer of the month?
It is a great honor for me to be given this title. 

What has been your best volunteer experience so far?
My favorite area for volunteering is Meet and Greet. I get to welcome guests from different countries and different culture.

What has been the best event you have volunteered for?
The best event that I have volunteered for would be Hills of Rock. It was amazing, the team was super nice, the conditions as well.

What were your tasks?
I had backstage tasks that were connected with communicating with all of the performers, it was quite exciting.

Do you have any advise to share with your fellow volunteers?
From my experience so far, I can say that it’s important to be patient with the people you work with but also always tell if there is a problem, don’t be afraid to stand up for yourself and remember that the work you do is important for more people than you’d expect.


From everyone at the Plovdiv - European Capital of Culture 2019 Foundation, thank you, Teodor for all your hard work and your positive influence! Comments