Уъркшоп за Столипиново | Workshop for Stolipinovo

Уъркшоп за Столипиново  

Да участваш в дизайн уъркшоп с амбициозни и креативни хора с различни професии, беше завладяващо преживяване! Взех участие в последния ден на събитието, но още с минаването през вратата, можех да усетя ентусиазма и желанието на всеки един от присъстващите. Въпреки че беше неделя сутрин, хора от цялата страна и Европа бяха дошли да подкрепят инициативата за иновативни решения за детски съоражения и новото игрище в Столипиново. Присъстваха архитекти и антрополог, които бяха неотлъчно до участниците и през трите дни. Първият ден се състоеше от посещение на Столипиново и запознаване с местните и нуждите им. През втория - разискване на различни възможности, а през третия - представяне и превръщане в макети на алтернативната архитектура.

Денят започна с бързо обобщение на всичко до момента, след което се разделихме на групи. Кипяха идеи и всяка от тях беше посрещана с голям интерес. На фона на приятната музика всеки разработваше своята идея.

След обяда продължихме с моделиране на вече обсъдените предложения. До края на деня, три идеи бяха разработени и представени. Първата, от които бе: детско пространство за игра, където рискът от заразявания да бъде понижен, след това се обърна внимание на проблема с боклука и как той може да бъде намален и накрая - невероятното предложение за “Столипиново фест“.Сега можем само да стискаме палци, че всичко това ще се осъществи в следващия уъркшоп през месец септември!

снимки: Екипът на „Изграждаме заедно“ 


- Алекс Атанасова 


Workshop for Stolipinovo


To participate in a design workshop with such ambitious and creative people with different jobs is a captivating experience! Although I took part in the last day of the event, from the moment, which I stepped through the door, I could clearly see and feel the enthusiasm and passion coming from every participant. Even though it was a Sunday morning, people from all over Bulgaria and Europe, came to support the initiative for innovative solutions for the children's facilities and the new pitch in Stolipinovo. There were architects and an archaeologist, who were next to the participants throughout those three days. During the first day, everyone went to Stolipinovo and met with native people and talked to them about their likes and needs. During the second day, different possibilities about the project were discussed and finally, during the third day, models of the alternative architecture were created, transformed and presented.


The third day started with a quick summary of everything up until this moment. After this, we split into groups. Ideas kept coming from everywhere and every single one of them was heard and appreciated. In the background, there was some nice music playing, while everybody was working on their ideas.

After lunch, we continued with the modeling of the discussed suggestions. By the end of the day, three main ideas were developed and presented:
The first one was about game scape, where the risk of infections is reduced,
after that, the attention was focused on the rubbish and how it can be decreased
and by the end, there was the incredible suggestion about “Stolipinovo fest”.

Now we can only hope that all of this will come true and be further developed in the next workshop in September!

Photos: team “Building together” 

- Alex Atanasova

Comments