Шоу без репетиция: създаденo от пловдивски доброволци и професионални артисти от 7 държави *** A performance without rehearsal: created by Plovdiv's volunteers and professional artists from 7 countries


Феeрично шествие за Международния ден на доброволците порази Пловдив, осветявайки улиците му с фенери и изпълвайки въздуха със звуци на гайда. Представлението беше уникално креативно сътрудничество на обикновени хора от Пловдив и професионални артисти от различни страниЕдин от нашите активни доброволци Акис Пандис имаше честта да бъде начело на процесията заедно с професионалните актьори, блестящата пловдивска актриса Диана Танкова и световноизвестния основател на театър Shade and Fire Theatre Fireter Пламен Иванов.

Защо да се създава изкуство с общност?

Европейското училище за участие, които работиха върху организацията на събитието, беше организирано в Пловдив от британската компания за изкуства на открито Walk thePlank, и беше финансирано от Creative Europe, програмата на Европейската комисия, в сътрудничество с Фондация Пловдив 2019. Групата беше съставена от участници от европейски страни и от страни извън ЕС. Сред тях бяха: български професионалисти, които работят в културния сектор, представители на бъдещите европейски столици на културата Каунас (Литва), Тарту (Естония), Веспрем (Унгария), и Ковънтри, Британски град на културата 2021, и освен това Сърбия, Армения , Украйна и Русия. Професиите на членовете на екипа бяха толкова разнообразни, колкото и културният им произход, от учители по изкуства, танцьори до създатели на марионетки и обществени активисти.
Подготовката на събитието започна с теоретична сесия, на която един от основатели на Walk the Plank и креативен производител Лиз Пю запозна международната група с темата на участие в съвременния европейски контекст. Именно идеята за изкуство с участие създава структуратa на разнообразие и включване на различни групи от обществото в общи дейности.
Презентацията на гост-лекторът Пламен Иванов, основателят на Shade and Fire Theatre Fireter България, допринесе за по-добро разбиране на теоретичните концепции и сподели невероятния си опит, натрупан по целия свят в един от семинарите в училището за участие.

Празник с публиката: рецепта от Fireter 

Театърът  е ярък и автентичен пример за творческото сътрудничество с публиката.
Повече от 10 години Fireter е организирал множество впечатляващи  събития и улични шоута в България и чужбина (Великобритания, Германия, Португалия, Гърция и др.).
Проектът специализира в огнено шоу, шоу на кокили, жонглиране с огън, огнени инсталации, живи статуи и разнообразна шоу програма. Импровизация помага на артистите да разчупят границата между публиката, сцената и артиста.
Пламен насърчи участниците в Училището за участие да повече експериментират и да взаимодействат със зрителя. Този подход прави актьорите и публиката равни участници и създатели на представлението.

Основната цел на подобни събития е да се обединят общностите, генериращи усещане за място чрез публични празници и активизъм. 
Fireter беше основният акцент на откриващото събитие на „Пловдив 2019“. Заедно с Европейското училище за участие театърът  също участва и в последното събитие на годината . Този път двукратният доброволец на месеца Акис Пандис беше поканен да се присъедини към професионалните актьори и носеше начело на процесията символа на пловдивките доброволци, птицата.

Тестван в Пловдив, може да се исползва навсякъде 

Най-тежкото предизвикателство за международните сътрудници на училище за участие беше преводът на техните творчески идеи на практика за да направят проекта наистина с общи усилия. Поредица от специални сесии, организирани от екипа от британски и български професионалисти, помогнаха на участниците да осмислят предлаганите елементи и да създадат доста привлекателен творчески микс. Резултатът беше изразен във фантастично шествие с невероятни музикални композиции и креативни артефакти (фенери и инсталация на дърво).
За създаването на събитието, всички участници бяха разделени в няколко групи. Екипът за фенерите отговаряше за създаването на фенери в специални работилници с доброволци, с които бяха създадени 62 фенера, изработени от върба и хартия от тъкан. Участниците украсиха фенерите с птици, неофициалният символ на доброволци Пловдив 2019. Друг вид на декорация бяха пожеланията на пловдивчани, събрани по време на специалната кампания „Пожелай за Пловдив“. По този начин обикновените хора също стават съоснователи на проекта.
„ Всички дизайнерски идеи, разработени за този проект, могат да се използват вкъщи или в офиса, както за някои тържества, така и за последваща вътрешна украса “, - посочи графикът и сценографичен дизайнер, преподавател в Нов български университет Мария Койчева
Как да съчетаем елементите на безопасност и естетика, екипът за дървото успя да разбере с подкрепата на българския художник, резбар, музикант и композитор Веселин Митев (Веско)
В същото време, поради разнообразните си творчески специализации, Веско участва и в дейностите на звуковия екип. В сътрудничество със звуковия дизайнер Дан Cтийл, участниците създадоха музикалната композиция, много оригинална смесица от български фолклорни мотиви със записаните пожелания от пловдивчани. 
Друга част от музикалните елементи на шоуто бяха композиция от гайда, изпълнена от Веско, и традиционната фолклорна песен от Кюстандил „Лепа Яно, мори“, изпълнена на български език от британската певица Анна-София Менато в Капана. 

Основните акценти в живописното шествие през центъра на града бяха най-високите му участници : професионалните актьори на кокили Диана Танкова (пловдивска актриса) и Пламен Иванов (основател на Shade and Fire Theatre).
Участниците подчертават многофункционалния характер на проекта, както и неговата полезност и осъществимост за различни общности. Според Шабнам Шабази, творчески продуцент на Ковънтри 2021, британски град на културата 2021, събитието може да бъде приложен на много места защото внася изкуството и магията в ежедневието.

Текст: Татяна Гаркавая
Снимките: Ванеса Попова 

A performance without rehearsal: created by Plovdiv's volunteers and professional artists from 7 countriesThe fairy-like celebration for International Volunteer Day wowed Plovdiv illuminating its streets with lanterns and filling the air with sounds of a bagpipe. The event was a unique collaboration between ordinary people and professional artists. One of our active volunteers Akis Pandis had the honour to lead the festive procession along with a brilliant Plovdiv actress Diana Tankova and the world-renowned founder of Shade and Fire Theatre Plamen Ivanov.


Combining ideas in workshops
The show was prepared in the framework of the European Plovdiv School of Participation, a collaborative project of Plovdiv 2019, the arts company Walk the Plank (UK) and the EU Programme Creative Europe. 
The one-week training united 26 participants from 7 countries (Bulgaria, Hungary, Lithuania, Estonia, Serbia, Armenia and the UK). Their occupations were as diverse as their cultural backgrounds and ranged from art teachers, dancers to puppet makers and community activists. The purpose of the original collaboration was to create an event with the community. 
Helen Davies, a British artist, taught the participants how to turn a pile of tissue and willow into original lanterns, the main elements of the show. About 30 other Plovdiv volunteers assisted the multinational team in creative workshops. Together they made over 60 lanterns and decorated them with the wishes from Plovdiv’s residents gathered earlier during the campaign Wish for Plovdiv. In this way, ordinary people became co-creators of the event.
Mariya Koycheva, designer and teacher at New Bulgarian University, oversaw the work on the biggest element of the installation, a tree. It was made with sustainability in mind, and after the event, it could be easily recycled and used as elements of the interior. 
Veselin Mitev (Vesko), a Bulgarian musician and bagpiper, and Dan Steele, a British musician, helped the participants to create a piece of music mixing Bulgarian folk motives and recorded wishes from Plovdiv’s residents. 

Arts with a community: a recipe from Fireter

Liz Pugh, the Walk the Plank co-founder and creative producer outlined the topic of participation in the modern European context. 
The guest speaker Plamen Ivanov, the founder of Shade and Fire Theater Fireter (Sofia), helped the participants to better understand how to organize open-air shows. 
The theatre has exemplified the idea of participation and co-creation in the Bulgarian and European culture for the last 10 years. Over the decade Fireter organized hundreds of impressive fire and light street shows in Bulgaria and abroad (the UK, Germany, Portugal, Greece, etc). The secret of the long-lasting success is that the theatre constantly adapts diverse means of creativity: experimental dances, shows with juggling, stilt-walkers, light and shadow installations. 
The interaction with spectators achieved through improvisation of the actors. Plamen encouraged the participants of the EU School of Participation (most of who were creative practitioners) to experiment and interact with the spectator as much as possible. This approach makes actors and the audience equal participants and co-creators of the performance.

Tested in Plovdiv, can be used elsewhere

Fireter was the major highlight of the Opening Ceremony of Plovdiv European Capital of Culture 2019, and it participated in the last event of the Year. That time the twofold volunteer of the month Akis Pandis was invited to join the professional actors and carried the symbol of Plovdiv 2019 volunteers, the bird, at the head of the
procession.      
  Dozens of other volunteers along with the participants of EU Plovdiv School of Participation and inhabitants of Plovdiv joined the impressive parade. The event was finished with the Bulgarian choro, the most vivid example of the participation of the Bulgarian culture. Yet, for some, it has been just the beginning of a new project. Aneta Apostolova, a project manager at Plovdiv Chitalishe (Bulgaria) intends to apply the gained knowledge for both the parties at work and at home, while Shabnam Shabazi, the creative producer of Coventry 2021 (the UK), will apply some ideas to street celebration in the city. Whatever their intention and origin, all the participants have agreed the weekly collaboration in Plovdiv has become a genuine inspiration that brings art and magic into everyday life and, thus, the experience can be utilized everywhere. 

Text by Tatyana Garkavaya
Photo by Vanesa Popova Comments